All premium Magento themes at magentothemesworld.com!

Łańcuchowa Metoda Skojarzeń

O CZYM JEST ARTYKÓŁ: Under Construction.

PARĘ SŁÓW ZAMIAST WSTĘPU:SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI STRONY
Ta część serwisu zawiera spis czterech podstawowych diet z podziałem na ilość kalorii, jaki i na cenę pokarmów z przeliczeniem na dzień.


- Zakładkowa Metoda Pamieci
- Łańcuchowa Metoda Skojarzeń

Łańcuchowa Metoda Skojarzeń

Autor artykułu: Rafał Łepik | Współpraca: RWD | Twórca szablonu: I Have The Page.

Oto np. 10 (lub więcej) przedmiotów, których kolejność będziesz mógł zapamiętać: dywan, papier, kłódka, łóżko, rękawiczka, krzesło, komputer, telefon, widelec, telewizor, itp. Na dole podany został link do generatora, który będzie losował listy przedmiotów, na których będziesz mógł potrenować. Pamiętaj, że pamięć można trenować przez całe życie. Większość z nas uzyska wręcz fenomenalny poziom, i choć pewnie rekordu świata np. w zapamiętywaniu dwóch tali kart nie pobijesz, który wynosi ok. 2,5 s, to i tak zbliżysz się do ok. 10 s. Do tego akurat odpowiedniejsza jest metoda zakładkowa, tu omówię Łańcuchową.

Pierwszy i najważniejszy krok w treningu pamięci jest taki, by ją trenować. Moja rada brzmi, byś raczej nie trenował mnemotechnik po to, by zapamiętywać coś konkretnego, raczej skup się na zapamiętywaniu treści słownych. M T. Cicero w księdze pt. O Mówcy objaśnił, jak zapamiętywać przemówienia, z których korzystał w senacie starożytnego Rzymu, i opracował metodę tzw. Rzymski dom. Metoda ta polegała na wkuciu dokładnego rozmieszczenia swego domu lub zapamiętaniu wyimaginowanego, w którym będziesz spacerował, a do jego pomieszczeń, wyposażenia, sprzętów, poprzypinasz zakładki (Zakładkowa metoda), które będą rozwijały myśli metodą Skojarzeniową. Wszelkie metody mnemotechnik to tylko formy Łańcuchowej i Zakładkowej mnemotechniki.

Musisz teraz skojarzyć (powiązać w wyobraźni lub w sposób logiczny ze sobą, najlepsze efekty uzyskuje się używając obydwu półkul mózgowych), powiązać dywan i papier, ale możliwie naj śmieszniej, naj bardziej jaskrawo, naj bardziej zaskakująco, lub naj bardziej sensownie, wybierając ze wszystkich skojarzeń jakie masz w głowie. Te dziwaczne są dla wyobraźni, zaś oczywiste dla logiki. Skojarzenie łączy fakty istniejące z nowymi lub istniejącymi, możesz wybrać cokolwiek, przy czym niech to będą świerze pomysły lub coś o czym nie możesz zapomnieć od lat. Np. wyobraź sobie, że dywan w Twoim mieszkaniu jest utkany z papieru, żeby było lepiej takiego jakim był zapakowany Twój najlepszy prezent, nadaj mu kolor np. ulubiony, i pomaluj w wyobraźni, by był nie zwykły, bo to co różne, jest postrzegalne, w kropki lub paski, kratę której nie znosisz, a po czym nadaj kolor np. kracie, bo ją wybrałeś, np. ten które miało słońce, które widziałeś podczas urlopu, który wciąż pamiętasz. W wyobraźni zobacz, jak po nim stąpasz, jeśli chcesz podepcz go, wylej na niego kawę, posłuchaj, jak szeleści, gdy go pognieciesz. Albo wyobraź sobie, że piszesz coś na dywanie jak na kawałku papieru. Każde z tych wyobrażeń niech będzie i powinno być jak naj bardziej zabawnym, niezwykłe, kolorowe, twórcze, oczywiste, wiedz, że ten przykład jest do odtworzenia przez Ciebie, lecz stosuj swoje, bo lepiej je zapamiętasz. Papier leżący po prostu na dywanie nie spełnia tego warunku, skojarzenie takie jest za logiczne. Obraz myślowy raczej musi być śmieszny lub nawet bezsensowny, bo to co inne lepiej jest zapamiętywane, im więcej obrazów, walorów skojarzeniowych tym lepiej. Uwierz na słowo, że jeśli Twoje skojarzenie jest logiczne, i codzienne, nie zapamiętasz go, na długo, bo oprócz logiki, trzeba używać wyobraźni, zaś logiczne powiązania, też niech będą nie codzienne, lecz możliwe, Twoje.

A teraz coś jeszcze, o czym będę Ci przypominał nieustannie. Musisz choćby przez ułamek sekundy zobaczyć w swoim umyśle ten śmieszny obraz. Nie próbuj sformułować myśli za pomocą słów, ale zobacz konkretny obraz, ten, który wybrałeś. Zamknij na sekundę oczy, to może pomóc. Powtórz wyobrażanie opisanej czynności, aż pozostawi ślad pamięciowy. Jak tylko wizualizujesz skojarzenie, przestań o nim myśleć i idź dalej.

Ponieważ to, co już znasz i zapamiętałeś, to papier, więc musisz teraz skojarzyć, powiązać go z kolejnym przedmiotem na liście, tzn. kłódką. Powtórz czynność łącząc papier z kłódką, np. malując ją na papierze, owijając w papier, przewlekając przez ucho, robiąc origami, robiąc z części papieru łańcuch do kłódki itp., malując wyobraźnią, przenosząc dodając nie tuzinkowe elementy, bo tak jak wyżej jest lepiej dla wyobraźni. Potem zwizualizuj, i kontynuuj z następnym przedmiotem.

Jeśli zapamiętasz w pierwszej próbie zestaw 20 przedmiotów , znajdujesz się już w gronie 1% ludzi, którym się to udaje.

Pamiętaj, że im bardziej "żywe" będą twoje skojarzenia, im bardziej szczegółowe, niezwykłe, śmieszne i dynamiczne, tym lepiej.

ABY WYGENEROWAĆ RZECZOWNIKI - KLIKNIJ TU

Opracowano na podstawie książki: Pamięć na zawołanie. Metody i techniki pamięciowe, Tony Buzan, tłumaczenie: Marek Szurawski, Wydawnictwo: Aha!

Poszukaj w Google  •  Data Modyfikacji:  •  Data Utworzenia: Luty 2. 2012 r.

img

Nota Prawna

Korzystanie ze strony

Korzystając ze stron www, z jej pliku, z całej tej strony lub jej fragmentu, zgadzasz się na poniższe warunki:

- Treści mogą być wykorzystywane wyłącznie na własne potrzeby.
- Treści strony, jak i właściwego pliku strony nie można nigdzie publikować, lecz plik umieszczony pod przyciskiem "Download PDF", tego w postaci PDF, możesz umieścić (opublikować) na własnej stronie www.
- Treści strony nie można przekazywać osobom trzecim na płytach CD, dyskietkach lub innych nośnikach archiwizacyjnych. Treść strony można rozsyłać za pomocą poczty elektronicznej, lecz nie do większej liczby osób niż jedna na raz. Postanowienie owe nie dotyczy przekazywania linków do strony głównej lub jej podstron.
- Strony nie można rozprowadzać w jakiejkolwiek sposób lub postaci. Nie dotyczy to pliku, który zawiera treść strony w formacie PDF. Plik jest dostępny po kliknięciu na przycisk "Download PDF".
- Całkowicie zabronione jest umieszczanie treści strony na innej stronie internetowej, chyba że nie mam możliwości nie udzielenia takich praw, co będzie umieszczone na każdej ze stron, dostępnych w domenie rafallepik.com. Zastrzeżenie to nie dotyczy tak zwanego prawa: „do cytatu” lub notatki, o czym traktuje ustawa o prawach autorskich i pokrewnych. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.; Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.)
- Nie wolno modyfikować treści pobranych plików PDF.
- Każdy plik PDF, podczas przesyłania do osób trzecich, musi być zawarty w oryginalnym archiwum, w którym umieszczony jest plik copyright.txt, tak, aby mogły go także przeczytać osoby zainteresowane. Adnotację tę, stosuje się tylko w wypadku potencjalnej lub rzeczywistej chęci umieszczenie pliku PDF na innej stronie www i/lub w sieci Internet, w jakiejkolwiek jej części.
- Każdy pliki PDF zawiera, w tytule pliku, link do tej strony i ma on pozostać w niezmienionej formie.
- Do każdego, dostępnego na stronie internetowej o doemnie rafallepik.com, i na wszystkich subdoemnach, pliku z podpisem Rafał Łepik, stosuje się najczęściej licencję Creative Common, i zarabianie się wszelkich zmian w tym miejscu. Zmiana praw jest możliwa, po uzgodnieniu stron, za zgodą osób wymienionych w pliku lub innej/innych wymienionych w pliku.
- Wszelkie inne i niewymienione postanowienia regulują ustawy: USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 8.) i "Kodeks cywilny".
- Jako, że otrzymałeś je za darmo, nie można ich sprzedawać lub czerpać z nich jakiegokolwiek zysku, w jakiejkolwiek postaci. Można tylko użytkować na własne potrzeby lub rozdawać za darmo, ale tylko w postaci pliku PDF. Wydruk pliku PDF, zawierający tę stronę, koniecznie ma być kompletny, i jednocześnie nie naruszać powyższych postanowień.

Inne Postanowienia

Autor strony zaznacza, że zawartość plików była przeanalizowane za pomocą aktualnego programu antywirusowego Microsoft Security Essentials, a to w celu wyeliminowania zagrożenia złośliwym oprogramowaniem, lecz nie udziela gwarancji, co do całkowitego pozbycia się szkodliwego działania dołączonych treści do pliku PDF.

Jako że otrzymałeś możliwość pobrania plików za darmo, nie będziesz mógł rościć sobie jakichkolwiek praw, co do jakiekolwiek rękojmi wynikającej z ich użytkowania.

Nie gwarantuję, że pliki nie zawierają błędów.

Autor: Download.jestemrafal.com nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe lub wynikowe szkody lub inne straty wynikające z korzystania lub niemożności korzystania z pliku lub co do poprawności informacji w plikach pobranych z download.jestemrafal.com.

Download.jestemrafal.com zastrzega sobie praw do zmiany lub modyfikacji części lub całości powyższych plików bez konieczności specjalnego informowania osób, które pobrały już wcześniej pliki, jednakże po pobraniu - przez Ciebie – pliku PDF, obowiązują tylko postanowienia z dnia utworzenie pliku.

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi, prosimy o kontakt na rafal@jestemrafal.com.

Czytaj więcej | Wyszukaj w Google | Dziennik Ustaw | Pobierz Ustawę o prawach autorskich

Bibliografia / Spis Publikacji / Autorzy

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI STRONY
Ta część serwisu zawiera spis czterech podstawowych diet z podziałem na ilość kalorii, jaki i na cenę pokarmów z przeliczeniem na dzień.


- Zakładkowa Metoda Pamieci
- Łańcuchowa Metoda Skojarzeń


Dobrze Poznane Słowa

pix

Witryna pt. Znane Słowa, tłumaczenie myśli ludzi we wsparciu św. Biblią... Nazwa wskazuje, że zawarty jest tu zbiór ludzkich myśli... Myśli są ułożone w 100 kategoriach, a ongie są wyjaśnione za pomocą wskazówek, jak ich używać w życiu, i rozróżnione na trzy kategorie. Przejdź do strony

  
  

LOSOWE GESTY / GALERIA

     

W tym miejscu, znajdują się, losowo wybierane fotografie przedstawiające gesty, tzw. Mowa Ciała. Naciskając przycisk losuj, sprawisz, że mechanizm strony, wylosuje nowe propozycje. Klikając zaś na fotografie, wyświtlisz jej powiększenie wraz z opisem, które nastąpi, po przekierowaniu na stronę MojaOsobowosc.pl.

Kontakt

Tu, na wszelki wypadek, podałem dane służące do kontaktu ze mną (Jeśli chcesz, możesz zadzwonić lub napisać do mnie list.)

Telefon: +48.(500) 100-987,
Gadu-Gadu: 896918
Adres: Zamość
E-mail: rafal@rafallepik.com.

© Copyright MyWebSite. Designed by Blue Website Templates

© Copyright I have The Page. We modifed it.

More Free Web Templates at WTO. All premium Magento themes at magentothemesworld.com!